ویترین

بخشی از کار ویترین، گاه معرفی کتابها و آثار بد است و گاه خوب. برای بهتر دیدن و برای تمیز منصفانه بین آنها. آن بخش دیگر نیز، همچون آواره‌ای فضول، حول و حوش ادبیات و هنر می‌چرخد و خیره و بی غرض. خلاصه سعی بر این است.

ویترین

بخشی از کار ویترین، گاه معرفی کتابها و آثار بد است و گاه خوب. برای بهتر دیدن و برای تمیز منصفانه بین آنها. آن بخش دیگر نیز، همچون آواره‌ای فضول، حول و حوش ادبیات و هنر می‌چرخد و خیره و بی غرض. خلاصه سعی بر این است.

«من برای رنج خود شعر میگویم.»

نیما یوشیج

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ادبیات آمریکا» ثبت شده است


نویسنده، خانم مژگان قاضی‌راد در یادداشت زیر به شرح وضعیت دوره‌های نویسندگی خلاقه می‌پردازد و به صورت تجربی گزارشی در خصوص چگونگی ورود به رشته‌ی کارشناسی ارشد ادبیات خلاقه و محتوای درسها و نوع فعالیت‌های کلاسی این دوره ارائه می‌کند. خانم قاضی‌راد که خود علیرغم مشکلات و درگیری‌های فراوان کاری، تصمیم به شرکت در دوره‌ی فشرده‌ی ادبیات خلاقه می‌گیرند در این یادداشت به نقش ویژه، مهم و مثبت این رشته در میان اغلب نویسندگان آمریکایی اشاره کرده و تاثیر این دوره‌ها را در شکل گیری ذهن و زبان آنها به خوبی نشان می‌دهند. متاسفانه به نظر می‌رسد اغلب شاعران و نویسندگان ایرانی به شرکت در دوره‌های آموزشی شعر و داستان اعتقادی نداشته و بیشتر از آنکه ادبیات را پروسه‌ای آموزشی بدانند، بر نقش شهودی، ذاتی و ذهنی آن تاکید می‌کنند. نویسنده در پایان گزارش، تاثیر شرکت در این دوره را بر روند کیفی نویسندگی‌ خود بسیار زیاد و مهم دانسته و از مسیر رو به رشد خویش کاملاً شادمان به نظر می‌رسد.